Meltem Metal Meltem Metal Meltem Metal Meltem Metal Meltem Metal 0 212 504 22 85

Wieland Thermal Solutions>

 

Yüksek Verimlilik Boruları ve Çözümleri
 

Kondenzasyon ve buharlaşma için yüksek verimlilik boruları - GEWA-B / -C / -PB
GEWA yüksek verimlilik boruları, shell tipi eşanjörlerde kondenser veya evaporatör borusu olarak kullanılmak üzere optimize edilmiştir.
 
Yararları

 
Kompakt, hafif ısı değiştiricileri
Çok küçük sıcaklık farklılıkları kullanarak sistemlerin ve süreçlerin artan verimliliği
Boru değişimi yoluyla mevcut sistemlerinin performansı artırma
İklimlendirme, Soğutma için GEWA-B / C ve Proses Teknolojisi GEWA-PB tercih edilmelidir
 
Çaplar ve materyaller
Dış çap: 5/8” – 1”
Materyaller: bakır, bakır/nikel alaşımları, çelik
 
 
Gewa
 
Artan yüzey alanıyla GEWA finli borular,  eşanjörünüzü net bir biçimde optimize etmenize olanak sağlar.
 
 
Gewa K / Gewa KS
 

Wieland GEWA-K ve GEWA-KS boruların fin yüksekliği kısadır,  bakırdan, bakır alaşımlardan ayrıca karbon çeliğinden, paslanmaz çelikten ve titanyumdan üretilebilir. Bunlar esas olarak soğutma ve iklimlendirme sanayilerinde, (soğutucu kondenser ve soğutucu evaporatörler), makine ve cihaz yapımında (yağ soğutucuları, gaz soğutucular), hidrokarbon proseslerinde (steam interstage superheaters),  proses mühendisliğinde (soğutucular, ön ısıtıcılar, kondenserler ve evaporatörler).  GEWA-K boruların iç yüzeyi düzdür.  GEWA-KS borularınsa  iç yüzeyinde yivler vardır, böylelikle optimum ısı transferi sağlanır. Gewa C
 
 
Gewa-C borular, shell tipi eşanjörlerde kullanılan, dışı finli, içi yivli kondenzasyon borularıdır. Shell tarafındaki yoguşmada, ağırlıklı olarak emniyetli soğutkanlarla birlikte, hafif hidrokarbonlar ile klima soğutma sektüründe kullanılırlar. Soğutma suyu, boru tarafında dolaşımdadır.
Gewa-C (C…Yoğuşma) ısı transferini arttıran gelişmiş borulardır hem shell tarafında hemde boru tarafındaki en iyi ısı transferini gerçekleştirirler. Bu optimizasyon sayesinde boyutta küçültme, soğutma ünitelerinde verimlilik artışı sağlanır.
 
 
Gewa D
 

Wieland GEWA-D boruları, orta yükseklikte finleri olan bakır veya bakır alaşımlarımdan imal edilmiş borulardır; alüminyum alaşımlarından da üretilir. Bu boruları boy boru olarak veya montaja hazır ısı değiştiriciler olarak temin etmek mümkündür.   GEWA-D boruları, çok yüksek mekanik ve termik gerilimlere dayanabilir. Esas olarak, ısıtma sektöründe (sıcak su tanklarında) ısı transferi için, iklimlendirme ve soğutmada (soğutkan kondenserleri ve evaporatörlerinde), makine mühendisliğinde (yağ soğutucuları, gaz soğutucularında), ayrıca proses ve otomotiv mühendisliğinde (yağ soğutucularda) kullanılır.
 
 
Gewa H / Gewa HB
 

GEWA-H ve -HB yüksek finli  borular, alüminyum alaşımlarından veya bakır ve bakır alaşımlarından üretilir.  Esas olarak, ısıtmada (doğalgaz kazanları, yoğuşmalı kazanlar, doğalgazlı kondenserlerde),  mekanikte ve otomotiv mühendisliğinde (yağ soğutucularında, maden soğutucularında, dizel motorların hava soğutucularında), kimya mühendisliğinde (gaz soğutucuları ve ısıtıcılarında, proses soğutucularında) , enerji santrallerinde (hava soğutucularda, soğutma kulelerinde), ve nükleer mühendisliğinde (uranyum zenginleştirme tesislerinde) kullanılırlar.
 
 
Proses endüstrisi için yüksek performanslı ısı transferi
 

Ürün ve malzeme çözümlerinin yelpazesi bakır ve bakır alaşımları, karbon ve paslanmaz çelik malzemelerin yanı sıra Dubleks paslanmaz çelik ve titanyum gibi özel malzemeleri kapsar.  Uzun yıllara dayanan ısı mühendisliği tecrübesi ve endüstriyel referanslar sayesinde, ‘Wieland Thermal Solutions’ müşteriye özel geliştirilmiş, verimli ısı değiştiriciler için ısıl çözümler sunmaktadır.
 
Titanyum - hafif ağırlığın ve korozyona dayanıklılığın ideal kombinasyonu 

 
Titanyum, kimyasal ve korosif ortamlara dayanıklılığı ile bilinir, en üst düzeydeki mekanik  zorlamalara ve ısılara dayanır.  Düşük özgül ağırlığı olan titanyum,  hem hafiftir hem de çok yönlüdür.  Titanyum esas olarak kritik uygulamalarda kullanılır; örneğin, deniz suyunda.
 
 
Yıldız Borular
 

Yıldız boruların yıldız şeklinde çekilmiş içi, yüzeyde artışı ve iç ısı transferinde verimi artırır. İstek üzerine dışı düz boy boru yerine, kısa finli boru da konabilir.
 
 
WRW / WRW-W
 

WRW’ler ( finli borudam üretilmiş ısı değiştiriciler ) öncelikle içme suyu ısıtmasında ve deposuz su ısıtıcılarında kullanılır. Başka sıvıların ısıtılması veya soğutulması için de genel olarak uygundur (kesin onay için sıvıyla ilgili önceden bir inceleme yapılması kaydıyla ).
WRW-W model (finli borulu ısı değiştiricisi) öncelikle katı yakıtlı kazanlarda kullanılır.
 
Yararları 
Optimal ısı transfer yüzeyi ile bakırın yüksek ısı iletkenliğini beraber kullanarak gerçekleştirilen kompakt tasarım
• İçme suyunda  - özellikle klor içeren bir su kullanıldığında bile - bakır malzemelerin kendini kanıtlamış korozyon dayanıklılığı
• Bakır - içme suyu depolanmasında kullanım için hijyenik ve antimikrobiyal maddedir
• Kompakt tasarımı sayesinde kolay  değiştirilebilirlik
• Standart WRW’leri stoktan temin etme kolaylığı 
• Müşteriye özel çözümler üretebilme
 
 
WRK / WRKS
 

Wieland-WRK ve  -WRKS model eşanjörleri, içme suyunun ve kalorifer suyunun  ısıtılmasında kullanılan soğutkanlar içindir. Örneğin, sıcak su ısı pompalarında kondanser  olarak ya da içme suyunu / kalorifer suyunu  ticari veya  zirai amaçla ısıtan sistemlerin soğutma kısımlarında kullanılır.  Bütün WRK ve WRKS standart modeller dış yüzeyi kalay kaplı olarak da sunulabilmektedir.  Müşteriye özel çözümler de hazırlanabilmektedir.
 
WRK ve WRKS ısı eşanjörleri , Basınç Ekipman Direktifi’ne  (97/23/EC) uygundur.  Standart finli borudan imal edilmiş kondenserler,  50 bar’lık basınçta test edilmiştir.  Soğutkan tarafında temiz ve kuru,  su tarafında kalay kaplıdır (DIN 8964). İçlerine azot gazı basılır ve giriş-çıkışları plastik tapayla kapatılır.
 
 
WKC / WKE
 

Wieland koaksiyel ısı değiştiricileri, kondanser (WKC) olarak veya evaporatör (WKE) olarak kullanılır. Kullanıma bağlı olarak, bir veya daha fazla iç borudan ve bir dış borudan oluşur. Bu boru demeti, spiral şeklinde sarılır ve uçlarına T-fittingsleri lehimlenir. İç boruların vibrasyondan arınmış montajı için ceket borusunda bilyeler (WKC) veya destek halkalarındaki (WKE) kullanılır. Wieland koaksiyel ısı değiştiricileri bakır ve bakır alaşımlarından yapılır. 
 
WKE ve WKC ısı değiştiricilerde, termal mühendislik laboratuvarında geliştirilen, yoğunlaşma ve buharlaşma için optimuma getirilmiş iç borular vardır. Buna ulaşmak,  düzeneğin yüksek özgül performansı, çok kompakt tasarımı ve nispeten hafif yapısı ile mümkün olmuştur. Wieland koaksiyel ısı eşanjörleri, stoktan standart versiyonları ile  veya müşteriye özel çözüm ve tasarımları ile sunulmaktadır.
25.06.2024 03:02:36  
USD - (TCMB) :
EUR - (TCMB) :
USD - (SP) :
EUR - (SP) :